فدک اقتصاد

فدک اقتصاد

مقدمه گاهی به تاریخ که می اندیشم جواب سوالات مسایل زمان حال را در می یابم .وقتی در قضیه فدک حضرت فاطمه زهرا س  دقت می کنم می بینم که دومین اقدام بعد از غصب خلافت , غصب باغ فدک از حضرت فاطمه زهرا س بود . از خود می پرسم , چرا چنین اقدامی […]